Piero Fabrizi

Fiorella Mannoia – Tour Teatrale 2003 – Photos